สัญลักษณ์แห่งฤดูฝน ดอกไม้แห่งสีสันสดใส “ไฮเดรนเยีย”

สัญลักษณ์แห่งฤดูฝน

สัญลักษณ์แห่งฤดูฝน

มิถุนายนจัดว่าเป็นตอนๆฤดูฝนของประเทศญี่ปุ่น ดอกไม้ประเภทหนึ่งที่บานสวยสดงดงามอยู่ทั่วๆไปในตอนหน้าฝนตั้งแต่บ้านที่พัก ริมทาง สวนสาธารณะ ไปจนกระทั่งปราสาท วัด แล้วก็ศาลเจ้าสำคัญต่างๆสร้างความสดใสให้กับช่วงฤดูฝนได้อย่างยอดเยี่ยมคือ ดอกไฮเดรนเยีย (hydrangea) หรือ อะจิไซ มารู้มากมายเรื่องที่น่าสนใจของดอกไม้ชนิดนี้กันเหอะ

สัญลักษณ์แห่งฤดูฝน  “ไฮเดรนเยีย”

ในญี่ปุ่นต้นไฮเดรนเยียที่ขึ้นอยู่ทั่วไปมักเป็นพันธุ์ Bigleaf Hydrangea ซึ่งเป็นไม้พุ่มใบใหญ่ที่มีดอกเป็นช่อสีฟ้า-ม่วงหรือชมพู ขึ้นกับความเป็นกรดและด่างของดินที่ใช้ปลูก โดยหากดินมีความเป็นกรดสูง ดอกไฮเดรนเยียจะมีสีฟ้าถึงม่วง แต่หากดินมีความเป็นกลางถึงด่างที่มีค่า pH มากกว่า 6.5 ดอกไฮเดรนเยียจะมีสีชมพู

สัญลักษณ์แห่งฤดูฝน

เหตุที่ดอกไฮเดรนเยียมีสีแตกต่างกันเนื่องมาจากหลักการง่ายๆ ทางวิทยาศาสตร์คือ ในกลีบดอกของไฮเดรนเยียมีสารสีที่เรียกว่า Myrtillin ซึ่งให้สีชมพูของดอกในสภาวะที่ดินที่ปลูกมีสภาวะที่เป็นด่าง หากดินที่ปลูกมีสภาวะเป็นกรดจะเพิ่มการละลายของธาตุอะลูมิเนียมในดิน ทำให้พืชสามารถดูดซับธาตุอะลูมิเนียมเข้าสู่ต้นและดอกได้มากขึ้น ซึ่งบริเวณดอก อะลูมิเนียมที่ถูกดูดซับเข้าไปก็จะจับกับสารสี Myrtillin และสารสีร่วมอีกชนิดคือ …